Mekatronik Programı Staj Kriterleri

               Mekatronik Programı öğrencilerinin yaz döneminde zorunlu olarak yapmaları gereken 30 günlük staj eğitimleri; mesleki anlamda gelişimlerini, teorik olarak aldıkları derslerinin uygulamasını icra edebilmelerini, mesleki alanda kendilerini tanıtabilmelerini, ilgili alanda uzman kişiler ile iletişime geçebilmelerini sağlayabilmek için planlanmıştır.

Bu eğitim için öğrencilerin staj yapabilecekleri alanlar aşağıda sunulmuştur:

      1.      Otomotiv sanayi

      2.      Boya ve kimya sanayi

      3.      Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapan tesisler

      4.      Tıbbı cihaz endüstrisi

      5.      Ağaç endüstrisi

      6.      Makine parçası imalat endüstrisi

      7.      Savunma sanayi

      8.      Seri üretim, tek parça ve parti üretim tesisleri (fabrikaları)

      9.      Her türlü endüstriyel otomasyon sistemleri

Öğrencilerin ilgili kuruluş veya firmada staj süresinde alanına yönelik;

 • Firma/ Kuruluş Hakkında Temel Bilgiler,
 • Örgütsel Yapı ve İşleyişi,
 • Üretim ve Tasarım Bölümlerinin Yapısı ve İşleyişleri,
 • Üretim ve Tasarım Bölümlerinin Diğer Bölümlerle İlişkileri,
 • Tasarım ve Üretim Süreçleri,
 • Kullanılan Belgeler,
 • Atölyelerin Yönetim ve İşleyiş Biçimleri,
 • Standardizasyon,
 • Tasarım Süreçleri ve Aşamaları,
 • Üretim Tipi ve Aşamalarına İlişkin Bilgiler,
 • Kontrol ve Otomasyonla ilgili Hususlar,

konularına ilişkin bilgileri edinmeleri gerekmektedir.