TANITIM

Akademik Kadro

Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. İbrahim DAYLIK (Program Sorumlusu)

Öğr. Gör. Bircan DEMİRAL

Öğr. Gör. Servet TULUM

Öğr. Gör. Tugay ÜSTÜN

 

Mekatronik, endüstriyel otomasyon amacıyla kontrol sistemleri teknolojisini araştıran yeni ve çağdaş bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı fizik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve maki­ne bilim dallarının ara kesitinde yer almaktadır. Birbirinden bağımsız gibi görünen ancak hızla gelişen teknoloji ile birlikte pek çok ortamda birbirleriyle etkileşim halinde olan bu farklı teknoloji alanlarının Mekatronik çatısı altında ilgi ve uygulama alanları oldukça ge­niştir. Bu programın temel amacı; ülke kalkınmasında başta sanayi olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecek iyi derecede mesleki bilgiye sahip ve bilgisini pratikte uy­gulayabilen, uluslararası alanda çalışabilecek nitelikli teknik eleman ve yönetici adayla­rı yetiştirmektir. Programdan mezun olanlara “Mekatronik Teknikeri” unvanı verilir. Bi­rinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü yapılan staj ve dördüncü yarıyılda bir dönemlik iş­yerinde uygulamalı eğitim ile öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağ­lanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim kurmaları gerçekleşmek­tedir. Program mezunları işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyon­ları yürütecek meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun olan öğ­renciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Li­sans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzak­tan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Programın avantajları

Mekatronik Programı;

• Öğrencilerini kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde sorumluluk alabilecek dü­zeyde bilgi ile donatır.

• Üniversitenin geneliyle birlikte kalite konusuna önem verir ve sistematik iyileştirme sağlar.

• Eğitim, sağlık ve iletişim konularını vurgulayan stratejik bir planla desteklenen öğ­renim ortamı oluşturur.

• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.

• Yaratıcılığı ve girişimi geliştiren bir öğrenme ortamı sağlamaya özen gösterir.

• Gerektiğinde, öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacak­ları iş yerleri sağlamaya çalışır.

• Öğrencileri eğitim ücreti indirimleri ile destekler.

Program mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar

• Otomasyon sistemlerinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmeler,

• Otomotiv endüstrisi,

• Savunma sanayi,

• Malzeme işleme,

• Görüntüleme endüstrisi,

• Kopyalama makineleri,

• Tüketici ürünleri,

• Bankacılık,

• Kimya, tıp, tarım, inşaat gibi alanlarda çalışan firmalar

• Robot teknolojisi kullanan işletmeler

Programın ayrıcalıklı yanları

• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkez­

li ve yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına özen gösterilir.

• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değer­lendirilmesine olanak verir.

• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verir.

• Öğrencilere burs, %75 ve %50 oranlarında indirim sağlanmaktadır.

• İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.

• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verir.

• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları sağlar.

• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş olanağı bulunur.

Staj ve uygulamalı eğitim imkânları

Mekatronik Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak, birinci sınıfın so­nunda işletmelerin makine veya elektrik departmanlarında staj yapmak zorundadırlar. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, Program staj konusunda sektör ile işbirli­ği yapmaktadır. Staj, öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmasına ve değişik sek­törleri tanımasına yardım ederken, bir yandan da iş dünyasının öğrencilerimizi ve Progra­mı tanımasına olanak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkla­rı işletmelerde sürekli çalışma olanağı bulabilmektedirler. Stajın süresi 30 iş günüdür. Staj dışında, 2 nci sınıf öğrencileri dördüncü yarıyılda bir dönemlik programdaki alan derslerinin uygulaması çerçevesinde ilgili işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadırlar. Bu program­dan mezun olan öğrenciler, Robot teknolojisi kullanan işletmelerde, Otomasyon sistemle­rinin kullanıldığı endüstriyel üretim yapan işletmelerde, Kimya, tıp, tarım, inşaat gibi alan­larda çalışan firmalarda, Otomotiv endüstrisinde, Savunma sanayinde çalışabileceklerdir.

Programı ek puanla tercih edebilecek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunları için alan ve dal adları

• Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları

• Denizcilik Alanı Makine Zabitliği, Gemi Elektroniği ve Haberleşme ve Gemi Otomasyonu Dalları

• Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları

• Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları

• Giyim Üretim Teknolojisi Konfeksiyon Makinaları Bakım Onarım Dalı

• Makine Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları

• Metal Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları

• Metalürji Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları

• Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları

• Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Raylı Sistem Mekatronik Dalı

• Tasarım Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları

• Tekstil Teknolojileri Alanı Tekstil Mekatroniği Dalı

• Uçak Bakım Alanı Uçak Elektroniği Dalı

Dikey geçiş sınavı ile tercih yapılabilecek lisans programları

E lektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mekatronik Mühendis­liği, Uzay Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği